Monterväggar
Innovativa och effektiva montersystem

Smart HakaFast

Smart Frame Remover

Före      Efter

Smart Montervägg

Smart Montervägg med

Smart HakaFast

Smart Monter Sverige AB har tagit fram innovativa lösningar för att underlätta arbetet med att bygga mässmontrar. Vi har ett komplett sortiment av mässväggar och tillbehör. När du använder produkter från Smart Monter får du följande fördelar:
– Minskade kostnaderna för att bygga en monter
– Uppsättning och nedtagning går mycket snabbare
– Förbättrad arbetsmiljö
– Snyggare grafiskt utseende

 


 

Våra monterväggprodukter

Läs mer om våra produkter via att klicka på respektive produkt nedan.

Smart Montervägg är en lätt och formstabil mässvägg tack vare en unik konstruktion. Mässväggen väger 35 % mindre än tidigare standardväggar. Om Smart Montervägg bestyckas med Smart HakaFast kan monteringstiden halveras i jämförelse med att sätta upp med U-balkar uppe och nere på väggen. 

Smart HakaFast sätts i ovankant på varje Smart Montervägg. Då kan en person bygga en mässvägg lika snabbt som två personer tidigare gjorde.

Tillbehör till befintliga aluminiumram system så att stolparna döljs och det blir ett mycket bättre grafiskt utseende. 


 

Referenskunder
Stockholmsmässan (Stockholm, Sverige)
Kistamässan (Stockholm, Sverige)
Svenska mässan (Göteborg, Sverige)
Malmömässan via Malmö Mäss-Service (Malmö, Sverige)
Messukeskus (Helsingfors, Finland)
Ovanstående kunder har valt Smart Monter som huvudleverantör av mässväggar.