Smart Montervägg
Lätt och stabil vägg i olika storlekar

Smart Montervägg

Urfräsning för elkabel

Bricka för släta väggar

U-järn på golvet

Smart Montervägg är en lätt och formstabil mässvägg tack vare en unik konstruktion. Mässväggen väger 35 % mindre än tidigare standardväggar. Smart Montervägg finns även i en variant som ersätter 22 mm mässvägg gjorda av spånskivor.
Om Smart Montervägg bestyckas med Smart HakaFast kan monteringstiden halveras i jämförelse med att sätta upp med U-balkar uppe och nere på väggen. Läs mer om Smart HakaFast via att klicka här

 

Broschyr
Klicka på bilden för att ladda ner en broschyr

 

Storlek
2 500 x 1 000 mm
2 500 x 500 mm
3 000 x 1 000 mm
3 000 x 500 mm

Andra storlekar kan tillverkas efter kundens önskemål.


 

Tjocklek
I dag finns Smart Montervägg i följande tjocklekar
34 mm, 28 mm, 26 mm samt 22 mm.

Andra tjocklekar kan tillverkas efter kundens önskemål.


 

Vikt
Nedanstående exempel gäller för 2 500 x 1000 mm väggar.

34 mm som väger 13,7 kg. Med Smart HakaFast 14,5 kg.
28 mm som väger 13,2 kg. Med Smart HakaFast 14,0 kg.
26 mm som väger 12,9 kg. Med Smart HakaFast 13,7 kg.
22 mm som väger 12,3 kg. Med Smart HakaFast 13,0kg.

Vikten kan variera beroende på naturliga variationer i ingående träkomponenter.


 

Tunga lyft
Mässväggens vikt är under riktvärdet på 15 kg som arbetsmiljöverket har satt för upprepade lyft. Läs mer om tunga lyft via att klicka här.

 

Ytskikt
Mässväggens ytskikt är en HDF-skiva som är fabriksmålad med en vit grundfärg som gör att nästa färglager fäster bra på väggen. Normalt räcker ett lager färg för att få en heltäckande yta.

Smart Montervägg kan även levereras utan grundfärg och då är det en vanlig HDF-yta som kan målas eller med en uv-lackad vit yta.


 

Bricka
En bricka kan användas mellan väggarna för att ytan skall bli mer slät. Den Y-formade slitsen förenklar arbetet med att sätta ihop monterväggar när en bricka används.

 

Urfräsning
Smart Montervägg kan fås med en urfräsning i botten som medför att elkablar kan dras under väggen utan att de kläms.

 

U-balk
U-balk för att fixera väggarna på golvet. Kan även användas uppe på väggen om Smart HakaFast inte används.

U-balken finns i följande format:
– Rak
– L formad
– T formad
– X formad


 

Smart HakaFast
Smart Montervägg kan antingen levereras med eller utan Smart HakaFast.
Om Smart Montervägg bestyckas med Smart HakaFast kan monteringstiden halveras. Läs mer om Smart HakaFast via att klicka här

 

Sätta upp väggar
Klicka på videon nedan för att se när en person sätter upp 6 st Smart Montervägg bestyckad med Smart HakaFast, i ett T, på 2 minuter.
Ta ner väggar
Klicka på videon nedan för att se när en person tar ner 6 st Smart Montervägg bestyckade med Smart HakaFast på 1 minut.

 

Arbetsmiljöverkets regler angående tunga lyft
Nedanstående text är tagen från Arbetsmiljöverkets hemsida. Klicka här för att komma till sidan.
Manuell hantering
Med manuell hantering menar vi att lyfta eller bära en börda, att skjuta eller dra ett föremål. Det krävs kraft för att utföra arbetet, och om kraften som krävs blir för stor för någon av kroppens delar som muskler, senor eller leder kan det uppstå skador. Ländryggsbesvär är vanliga, men även besvär i skuldror och axlar kan uppstå vid manuell hantering.
Lyftarbete
Vid tunga lyft är ländryggen särskilt utsatt, men även övriga delar av kroppen löper risk att skadas. Om lyft kombineras med sneda, böjda eller vridna arbetsställningar är risken för skada stor. Tunga lyft ska undvikas eftersom det finns risk för akut överbelastning redan vid ett enstaka lyft. Manuella lyft av bördor som väger mer än 25 kg ska normalt inte förekomma. Ett enstaka lyft på 25 kg kan man göra om bördan hålls nära kroppen och arbetsställningen är bra.

I det dagliga arbetet är det inte alltid lätt att hålla bördan nära kroppen och lyften blir ofta fler. Då är det olämpligt att hantera bördor som är tyngre än 15 kg.

För att bedöma risken med ett lyft måste man ta hänsyn både till bördans vikt och avståndet till bördan. Hur ofta lyften förekommer och hur länge lyftarbetet pågår under arbetsdagen är också faktorer att ta med i bedömningen.