Tysk-flagga-litenunited-kingdom-flag-liten-2svensk-flagga-liten-2

Smart Frame Remover

Konverterar ett standard aluminiumsystem till en montervägg med ett ramlöst utseende.

Före         Efter

Logotyp och text

Svart vägg

Före

Efter


 

Sätta upp Smart Frame Remover steg för steg

Sätt fast Smart Frame Remover på aluminiumsystemet

Sätt fast första skivan

Sätt upp andra skivan

Färdig


 

Fördelar med Smart Frame Remover

– Konverterar ett standard aluminiumsystem till en ramlös montervägg
– En eller flera väggar i en monter kan konverteras till en ramlös vägg
– Systemet monteras efter det att montern är byggd vilket ger en maximal flexibilitet
– Lätt att montera på väggen och enkelt att mönsteranpassa bilden
– Kan användas på en sida eller bägge sidorna av ett aluminiumsystem
– Fungerar tillsammans med de flesta existerande aluminiumsystem
– Patentsökt


 

Broschyr

Klicka på bilden för att ladda ner en broschyr


 

Olika typer av tryck


 

Sätta upp Smart Frame Remover

Klicka på videon nedan för att se när en person sätter upp Smart Frame Remover på 2 st aluminiumväggar.

Ta ner Smart Frame Remover

Klicka på videon nedan för att se hur lätt det är att ta ner Smart Frame Remover på 2 st aluminium väggar.


 

Standard system

Standard aluminium system har en stolpe varje meter som medför att väggens grafiska utseende förtas.

Smart Frame Remover

Ger väggen en heltäckande yta nästan utan skarv. Systemet är lätt att montera på standard aluminiumsystem. Den grafiska skivan kan lätt justeras både vertikalt och horisontellt för att få en optimal mönsteranpassning mellan skivorna. Monteringen görs efter att väggen har blivit byggd.


 

Smart Reuse Board

Som grafikskiva kan Smart Reuse Board användas. Det är en tryckbar skiva med låg vikt som är anpassad till Smart Frame Remover. Det går antingen att trycka direkt på skivan eller montera en klistervinyl. Klistervinylen kan tas bort när mässan är avslutad och Smart Reuse Board kan återanvändas.

Det är också möjligt att använda andra typer av skivor som har en låg vikt och som är bra att trycka på.


 

Uppsättning av Smart Frame Remover

2 st aluminium system väggar omvandlas till en ramlös vägg med Smart Frame Remover

Smart Frame Remover spänns fast med en fjäderbelastad hake.